Ik ben politiek actief geworden om de opkomst van rechts-extremisme tegen te gaan. Met name de verkiezing van Trump was voor mij doorslaggevend om mijn verantwoordelijkheid te pakken voor een betere wereld. Dit probeer ik door een menselijke politiek te voeren. Door echt naar de wensen en zorgen van mensen te luisteren en dit te vertalen naar positief beleid, hoop ik de samenleving verder te helpen!

Iedereen verdient een goede toekomst, ongeacht wie je bent of waar je woont. Bereikbaarheid is hiervoor een basisbehoefte, daarom moet elke hoek van de provincie via schoon en betaalbaar openbaar vervoer te bereiken zijn. Door voorbij onze grenzen te kijken, vinden we mogelijkheden die ons verder brengen. Daarom wil ik Groningen internationaler maken, door het duurzaam te verbinden en kansen dichterbij te brengen. Ook wil ik de inwoners dichter bij het bestuur brengen. Door te luisteren, maar ook door burgers actief mee te laten doen en te laten beslissen. Eén keer per vier jaar je stem laten horen is niet voldoende, democratie gaat veel verder dan dat. Omdat (bijna) alles in ons leven politiek is, moet het besluitvormingsproces dit ook weerspiegelen. Ik wil mensen meer dit proces betrekken en echt mee laten beslissen, bijvoorbeeld via een burgerberaad

 Portefeuilles

  • Bereikbaarheid
  • Groningen Airport Eelde
  • Omgevingsvisie
  • Digitalisering 

Contact 

Heb je een vraag voor Bas? Stuur dan een e-mail naar b.de.boer@ps-provinciegroningen.nl