Bij de kennisgroeppen is altijd plek voor geïnteresseerden die willen meepraten, meedenken of meeluisteren en er geldt geen aanwezigheidsplicht; het is een laagdrempelige manier om inhoudelijke gesprekken en discussies met elkaar aan te gaan. Bij de kennisgroep zijn leden en niet-leden welkom!

We hebben 4 kennisgroepen: Energie, Landschap, Mobiliteit en Sociaal. Lees hieronder meer. 

Ben je enthousiast geworden? Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: groenlinks@ps-provinciegroningen.nl 

Kennisgroep Energie

Bij de kennisgroep Energie overleggen we over thema's op het gebied van (duurzame) energievoorzieningen en -ontwikkelingen binnen onze provincie. We hebben onder andere bijeenkomsten over de Regionale Energie Strategie (RES), participatie van inwoners bij energieprojecten en lokaal eigenaarschap van windmolenparken. We kijken naar visie, actuele ontwikkelingen en agendapunten die in de Staten voorbij komen.

zonnepaneel bedrijf
boom

Kennisgroep Landschap 

Bij de kennisgroep Landschap overleggen we over ons Groninger landschap. We hebben bijeenkomsten over natuur, landschapsinrichting en landbouw. We kijken naar visie, actuele ontwikkelingen en agendapunten die in de Staten voorbij komen.

Kennisgroep Mobiliteit 

De provincie Groningen kent vele vormen van mobiliteit waarin de komende jaren veranderingen plaats gaan vinden. Dit roept ook veel vragen op. Hoe krijgen we mensen uit de auto, en op de fiets of in de bus? Hoe zorgen we dat het buitengebied voor iedereen bereikbaar blijft? Hoe sluiten we inwoners zo goed mogelijk aan op het netwerk van OV-hubs? En hoe verbinden we Groningen zo goed mogelijk met andere provincies en het buitenland?

Via de Kennisgroep Mobiliteit wil onze fractie ervoor zorgen dat het GroenLinkse geluid hierin zo duidelijk mogelijk naar voren komt! Samen met jou praten we graag over hoe we de toekomst van openbaar vervoer, fiets en asfalt voor ons zien.

fiets
huis met aardbevingsschade

Kennisgroep Sociaal 

Bij de Kennisgroep Sociaal is overleggen we over sociale thema's binnen onze provincie. We hebben onder andere bijeenkomsten over wonen, cultuur en de zorg. Maar ook het Nationaal Programma Groningen of gezondheid zijn thema's waar we het over hebben. We kijken naar visie, actuele ontwikkelingen en agendapunten die in de Staten voorbij komen.