Actie na aardbeving bij Zeerijp

Samen met onze tweede Kamerfractie stellen we vragen aan de minster van economische zaken naar aanleiding van de aardbeving van vanmiddag nabij Zeerijp. Vragen stellen is absoluut niet de oplossing, maar we ontkomen er niet aan. Op heel korte termijn, gewoon binnen een week, moet er nu een heel ruim schadeprotocol komen, gewoon repareren en geen discussies of uitstel meer. De gaswinning moet veel verder naar beneden dan in het regeerakkoord is opgenomen, geen onderzoeken meer, maar doen, gewoon doen en de regio laten beschikken over een schade-en herstelfonds waar we zelf de regie over hebben.