Arjen Nolles overhandigt brief van PS aan Wiebes naar aanleiding van de zware aardbeving bij Zeerijp

Vanmiddag heeft GroenLinks fractievoorzitter Arjen Nolles naar aanleiding van de aardbeving van maandag 8 januari namens alles fracties in Provinciale Staten een open brief overhandigd aan Minister Wiebes van Economische zaken. Daarin roepen Provinciale Staten op tot snelle actie met betrekking tot de afhandeling van de mijnbouwschades en het terugdringen van de gaswinning.
De aardbeving bij Zeerijp heeft helaas nogmaals aangetoond dat het in Groningen niet veilig is. Zowel vanuit Provinciale als Gedeputeerde Staten zijn al veel initiatieven genomen om tot oplossingen te komen, maar helaas zonder veel succes in Den Haag. Meer debatten en moties hebben weinig zin, vandaar de open Brief als een zeer krachtig signaal dat de maat voor Groningen vol is en dat de provinciale Groningen politiek volledig achter de bevolking staat.

De brief vind je (na doorklikken) in de bijlage.