De Provinciale Statenfracties van GroenLinks en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de bescherming van Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Burgemeesters en wethouders van de gemeente Westerkwartier hebben namelijk besloten om de bescherming van een sloot met cultuurhistorische waarde op te heffen. Voor dit besluit zou de Provincie Groningen toestemming gegeven hebben met de actualisatie van de Provinciale Omgevingsverordening.
 

Het eeuwenoude landschap van het Middag-Humsterland , dat gekenmerkt wordt door een onregelmatig verkaveld slotenpatroon, is sinds 1998 beschermd door een convenant. In Niehove is in 2006 en 2010 een sloot met cultuurhistorische waarde gedempt. Beide keren heeft de gemeente daarop gereageerd met de plicht de sloot opnieuw te openen met op de achterhand een dwangsom. Nu heeft de gemeente besloten demping van die sloot toe te staan. De sloot wordt van de kaarten verwijderd en het bestemmingsplan wordt aangepast. Daarbij stelt B&W van de gemeente Westerkwartier dat dit besluit gebaseerd is op een afspraak met de Provincie Groningen die in de nog vast te stellen Provinciale Omgevingsverordening demping van deze sloot zou toelaten. 

De Provinciale Statenfracties van GroenLinks en D66 vragen zich af of de gemeente Westerkwartier op de zaken vooruit loopt, omdat de actualisatie van de Omgevingsverordening pas in november 2020 in die Provinciale Staten voor ligt. Daarnaast willen de fracties duidelijkheid over de rol die de Provincie heeft gespeeld bij het onderhandelen met de landeigenaar en bij uitvoeren van een onderzoek naar de zaak. Tot slot willen de fracties graag weten hoe de handhaving van de Provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier meer op één lijn gebracht kan worden.

Nadja Siersema: “Wat heeft Middag-Humsterland aan de status van beschermd landschap als de overheid toestaat dat karakteristieke onderdelen ervan worden vernietigd?”