Bezorgdheid over missie Afghanistan

In de afgelopen weken heeft onze lijsttrekker Wiebe van der Ploeg zijn bezorgdheid geuit uit over de plannen van de Tweede-Kamerfractie om in te stemmen met de politietrainingsmissie naar Afghanistan. Hij schreef daarover een brief aan de leden en de fractie. Belangrijk hierbij waren de kritische tegengeluiden die opklonken uit de achterban. Ondanks dat stemde de Tweede Kamerfractie in meerderheid voor.

Wiebe van der Ploeg in een eerste reactie: "De fractie en het campagneteam van GroenLinks Groningen waren en zijn tegen deze missie. Ik schreef daarover eerder al een brief. We zijn uitermate teleurgesteld over het standpunt van onze Tweede-Kamerfractie. De missie is dankzij de enorme inzet van onze Tweede-Kamerfractie op een aantal concrete punten verbeterd. Dat is winst. Maar onze bezwaren blijven.  De Tweede-Kamerfractie heeft een eigen en een gewetensvolle afweging gemaakt. Wij hadden gehoopt dat de uitkomst anders zou zijn."

Het provinciaal bestuur steunt deze stellingname. Veel van onze leden en kiezers zijn boos of teleurgesteld. Die emoties delen wij met hen. Internationale solidariteit en afkeer van militair geweld zitten in onze genen.  Wij spreken onze waardering uit voor Ineke van Gent, die in haar eentje toch maar dapper laat zien dat onze bezwaren tegen deze missie ook leven in onze Tweede-Kamerfractie.

Wij blijven ons vol overtuiging inzetten voor de idealen van GroenLinks. GroenLinks is een partij die meningsverschillen niet uit de weg gaat, maar tegelijk juist altijd op zoek is naar datgene dat ons bindt. De missie naar Afghanistan beheerst op dit moment het nieuws. Dat is begrijpelijk en ook zeer terecht. In de komende week zal hierover nog veel worden gesproken in het land. (link naar bijeenkomsten-agenda).

Maar er komen verkiezingen aan in maart. Die gaan niet over Afghanistan maar over provinciaal beleid en over de macht in Nederland. De campagne is al volop begonnen. Die gaat over snelle en adequate jeugdzorg, investeren in fiets en OV, een duurzame economie, opvangen van de krimp, versterken van natuur en landschap, onderwijs, cultuur, een humaan asiel- en immigratiebeleid. Op deze en vele andere terreinen kunnen en willen wij samen met onze Tweede-Kamerfractie blijven optrekken: groen, sociaal, eigentijds.

Wij roepen een ieder die zich verbonden voelt met GroenLinks op om de teleurstelling te verbijten en samen met ons te kiezen voor de toekomst door optimistisch te blijven knokken voor een groen, sociaal en progressief Nederland.