Grutto
Grutto

Brede steun voor Actieplan Weidevogels Groningen dankzij GroenLinks

Bij de behandeling van het Actieplan weidevogels Groningen in de Statenvergadering van woensdag 3 oktober is een motie van GroenLinks om het actieplan te steunen en om geld te zoeken voor uitvoering van het plan, met brede steun aangenomen. Hierdoor kunnen 12 natuur- en landbouworganisaties aan de slag met het reddingsplan voor de weidevogels.

Het gaat namelijk nog steeds slecht met de weidevogels, ook in Groningen, en als we niets doen, dan zijn we de weidevogels over 10 tot 20 jaar kwijt. De Statenfractie is daarom blij met de brede steun voor het plan. Er kan nu gestart worden met maatregelen zoals het uitbreiden van de weidevogelkerngebieden, het uitbreiden van plas/dras, het inzaaien van kruidenrijke grasmengsels die goed zijn voor insecten die de jonge weidevogels nodig hebben als voedsel, en het later maaien van graslanden. Omdat predatie van eieren en jonge weidevogelkuikens momenteel op veel plekken een probleem vormt, wordt er ook iets gedaan met predatiebeheer, het beperken van de aantallen predatoren zoals vos, kraai, etc. Wat GroenLinks betreft wordt daarbij eerst gewerkt met preventieve maatregelen, het minder geschikt maken van gebieden voor predatoren, daarna het afrasteren van percelen met veel nesten en kuikens en pas als allerlaatste middel afschot. Wij willen dit alleen toestaan voor vos en zwarte kraai, iets wat nu ook al mag. Het afschieten van zwerfkatten en steenmarters, waar veel andere partijen voor zijn, wil de Statenfractie van GroenLinks niet.

Gedeputeerde Henk Staghouwer gaf aan al bezig te zijn met het zoeken naar potjes met geld om het plan te financieren. Wij hopen dat dit goed komt en zullen de voortgang goed in de gaten houden.
 
Het Actieplan Weidevogels kun je hier vinden. De motie vind je in de bijlage.