In de Statenvergadering van 13 november is de Cultuurnota besproken. In deze nota worden de kaders voor het cultuurbeleid van onze provincie voor de komende 8 jaar vastgelegd.
Samen met een groot aantal andere partijen diende Stephanie Bennett namens onze fractie een motie in die ervoor moet zorgen dat de drempels bij het aanvragen van subsidie voor kleine culturele initiatieven verlaagd worden. De motie is met een grote meerderheid in de Staten aangenomen.
 

Het word door veel culturele initiatiefnemers als onmogelijk ervaren om subsidie te verkrijgen bij de provincie. Momenteel is het zo dat culturele initiatieven een bedrag van minstens 30.000 euro aan moeten vragen. Dit vormt een obstakel, omdat veel initiatieven genoeg hebben aan veel minder geld. Dankzij de motie zal dit bedrag van 30.000 euro worden verlaagd of wellicht helemaal verdwijnen. Ook zullen de criteria bij de aanvraag herzien worden met als doel minder regels. Dat maakt de aanvraag minder belastend en ingewikkeld.

In de motie wordt ook opgeroepen aan het spreekuur voor culturele initiatiefnemers meer bekendheid te geven. Dit spreekuur helpt aanvragers bij problemen of onduidelijkheden rondom de aanvraag.

Al deze maatregelen moeten het voor kleinere culturele ondernemers makkelijker maken om steun te krijgen voor hun initiatieven!