De gaskraan kan dicht!
De gaskraan kan dicht!

De gaskraan kan dicht!

De gaskraan in Groningen moet zo snel mogelijk verder dicht naar maximaal 30 miljard kuub per jaar. Daar zijn steeds meer partijen het over eens. GroenLinks-leider Bram van Ojik presenteert vandaag voorstellen waarmee de financiële gevolgen opgevangen kunnen worden.

 

Recent sloten CDA en D66  zich aan bij de roep om de gaskraan in Groningen verder dicht te draaien. Bram van Ojik: “Dat mag niet bij vrijblijvend campagne-gepraat blijven. Daar hebben de Groningers niets aan. De gaskraan dichtdraaien kost geld, daar moeten we eerlijk over zijn. Dat betekent wat GroenLinks betreft dat we op korte termijn het begrotingstekort iets laten oplopen en maatregelen nemen om  dat tekort op langere termijn op te vangen. Ik nodig mijn collega’s Buma en Pechtold uit om zich bij mij aan te sluiten of zelf te komen met dekkingsvoorstellen.”

GroenLinks stelt drie maatregelen voor die de gederfde inkomsten grotendeels opvangen en tegelijkertijd energiebesparing en vergroening stimuleren.

Solidariteitsbijdrage op gas

Om de verkoop van ons gas zoveel mogelijk te stimuleren betalen we in Nederland veel minder belasting voor gas dan voor elektriciteit. Dat is inmiddels volstrekt achterhaald beleid. Het oppompen van gas in Groningen gaat niet voor niets, het heeft grote nadelige gevolgen Daarom komt er een solidariteitsbijdrage op gas. Wie relatief veel gas verbruikt gaat daar wat meer voor betalen.

Minder  winst voor de NAM

De NAM verdient al jaren heel erg veel geld met het oppompen van het  Groningse gas. Jaarlijks 900 miljoen tot 1,3 miljard. Deze winst wordt verdeeld tussen de moederbedrijven Shell en ExxonMobil. Ook de NAM zou moeten bijdragen aan het mogelijk maken van een lagere winning. De winst mag best omlaag.

Gerichter topsectorenbeleid.

Teveel geld uit het topsectorenbeleid gaat naar grote multinationals of innovaties die zorgen voor meer co2 uitstoot. Daar houden we mee op. GroenLinks bezuinigt op dit topsectorenbeleid en geeft alleen nog geld aan échte innovaties en start-ups die leiden tot aantoonbare verduurzaming.

Met deze maatregelen vangen we de grootste inkomstenderving op. Vanaf 2019 zorgen deze maatregelen voor een positief resultaat voor de schatkist. Het resterende bedrag dekken we uit meevallers op de begroting. Wij verwachten daarbij dat dit bedrag uiteindelijk veel kleiner zal zijn dan 2,5 miljard euro. Een daling van de gasprijs met 20% is nog niet verwerkt in de begrotingscijfers. Als deze daling wel wordt meegerekend komt het bedrag neer op 800 miljoen.

 

Tabel. Overzicht kosten en baten

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015-2020

Solidariteitsbijdrage  gas

€ 0

€ 151

€ 302

€ 453

€ 605

€ 756

€ 2.267

Minder winst NAM

€ 0

€ 400

€ 400

€ 400

€ 400

€ 400

€ 2.000

Slimmer topsectorenbeleid

€ 150

€ 300

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 2.450

Subtotaal opbrengsten

€ 150

€ 851

€ 1.202

€ 1.353

€ 1.505

€ 1.656

€ 6.717

Kosten van minder winnen

€-1.780

€-1.780

€-1.719

€-1.528

€-1.337

€-1.146

€-9.290

Totaal

€-1.630

€-929

€-517

€-175

€168

€510

€-2.573