Het nieuwe nummer van ons provinciaal GroenLinks ledenblad Wenakker is uit. Hierin:

  • Een interview met Statenfractievoorzitter Hendri Meendering over de vorming van het college van Gedeputeerde Staten.
  • Het gaat goed met Blauwe Stad. Hoe kan dat?
  • Een interview met ons nieuwe Statenlid Melissa van Hoorn
  • Drewes’ analyse van de verkiezingen
  • Een kritische beschouwing van het provinciaal coalitieakkoord
  • Een uitnodiging om mee te komen praten over de provinciale politiek
  • Abortus en ongelijkheid in de samenleving (in Amerika)
  • Een recept voor vegetarische bitterballen (eindelijk)
  • En verder: column, agenda, en contactgegevens van provinciaal GroenLinks

Je kunt de Wenakker hier beneden downloaden.