Doe mee met de nieuwe provinciale kennisgroepen!

De nieuwe Groninger Statenfractie van GroenLinks wil de leden meer inhoudelijk betrekken bij de provinciale politiek. Er moet ruimte komen voor ideeën en initiatieven van onderop. Daarom nodig we alle leden in de provincie uit om deel te nemen aan een of meer van de vier werkgroepen die daarvoor in het leven zijn geroepen.

Flexibel

De nieuwe werkwijze is flexibel: leden - maar ook niet-leden - kunnen aansluiten bij de kennisgroep waar hun interesse naar uitgaat; men kan tijdelijk deelnemen of zitting nemen in meerdere kennisgroepen. Het idee is dat de groepen regelmatig bijeenkomen. De bijeenkomsten van de kennisgroepen zullen via de nieuwsbrief en de Wenakker worden aangekondigd.

Opzet en doelen

We gaan van start met vier groepen, waarbij per groep één of meer Statenleden zullen aanhaken. Doel van de groepen is tweeledig.

 1. De kennisgroepen komen zelfstandig met ideeën en voorstellen die door de fractie opgepakt kunnen worden in de vorm van bijvoorbeeld initiatiefvoorstellen, moties of opiniestukken in de pers.
 2. De kennisgroepen praten op verzoek van de fractie mee over actuele politieke thema’s.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor een kennisgroep bij een van de contactpersonen die achter het thema genoemd worden.

 1. Energie (inclusief klimaat)
  Contactpersoon:
  Hendri Meendering (h.a.meendering@ps-provinciegroningen.nl)
 2. Landschap (Biodiversiteit, Bosbouw, Groen, Landschap, Omgevingswetgeving, Transitie agrarische sector)
  Contactpersonen:
  Nadja Siersema (h.t.siersema-orsel@ps-provinciegroningen.nl)
  Arjen Nolles (a.j.nolles@ps-provinciegroningen.nl)
 3. Sociaal (Innovatie/economie, Werkgelegenheid, Krimp, Leefbaarheid, Aardbevingen / NPG, Burgerbetrokkenheid, Cultuur, Huisvesting, Diversiteit / inclusie, Digitalisering, Armoedebestrijding, Migratie, Onderwijs)
  Contactpersonen:
  Stephanie Bennett (S.Bennett@ps-provinciegroningen.nl)
  Bas de Boer (b.de.boer@ps-provinciegroningen.nl)
  Melissa van Hoorn (m.k.van.hoorn@ps-provinciegroningen.nl)
 4. Mobiliteit (sluit aan bij de werkgroep die al in de afdeling gemeente Groningen bestaat).
  Contactpersoon:
  Bas de Boer (b.de.boer@ps-provinciegroningen.nl)