Fakkeltocht voor minder gasproductie groot succes

Ongeveer vijfhonderd mensen hebben woensdag 17 december in de stad Groningen met een fakkeltocht gedemonstreerd tegen het nieuwe gaswinningsbesluit van minister Kamp. Ze maakten een tocht vanaf de Grote Markt door de binnenstad naar het Martinikerkhof. Daar werden ze toegesproken door vertegenwoordigers van actiegroepen rondom de aardbevingen. GroenLinks was goed vertegenwoordigd in de stoet. Een filmpje van de demonstratie vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=jHR3UUqnKpI

 

GroenLinks heeft vanaf het begin van de toename van de aardbevingen gepleit voor het voorzorgsprincipe: het staatstoezicht op de mijnen ( SodM) adviseerde in januari 2013 om in verband met de veiligheid 40 % minder gas te winnen. Dat is een reductie tot 30 miljard kuub per jaar. Minister Kamp negeerde dit advies.

De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, de Groningse Milieufederatie alsook de Statenfractie van GroenLinks dienden in april 2014 een kritische zienswijze in tegen dit besluit, evenals vele bewoners op persoonlijke titel. Komende week zal de minister met een reactie komen op deze zienswijzen. Naar verwachting zal de minister zijn besluit niet aanpassen en zal de gaswinning niet verder worden teruggeschroefd.

De organisaties die deelnemen aan de fakkeloptocht eisen van minister Kamp dat hij zijn besluit van begin dit jaar herziet en als eerste stap Shell en ExxonMobil, de eigenaren van de NAM, dwingt om in 2015 niet meer dan 30 miljard kubieke meter  gas te winnen. Ook de daaropvolgende jaren dient de gaswinning daadkrachtig verminderd te worden. Dit om de kans op schade en ongelukken door aardbevingen zoveel mogelijk te minimaliseren. Daarnaast is zuinig omspringen met de bestaande aardgasvoorraden ook een slimme keuze met het oog op de energietransitie naar duurzame energie.