Gasproductie snel naar beneden wat betreft Statenfractie GroenLinks Groningen

GroenLinks heeft in de Statenvergadering gevraagd om de gasproductie zo snel als mogelijk en zo veel als mogelijk terug te brengen en niet gewoon door te pompen. GroenLinks heeft samen met bijna alle Statenfracties (VVD stemde tegen) een motie ingediend, die het College van Gedeputeerde Staten oproept een duidelijk signaal af te geven aan het Ministerie en de Tweede Kamer. Het gaat dan om preventieve maatregelen, schade te voorkomen dan wel te beperken, een goede schadeafhandeling en een structureel compensatiegebaar naar bewoners en bedrijven in Noord- Groningen. En dus aanpassingen in de aardgaswinning die de kans op zwaardere aardbevingen reduceren. En GroenLinks wil dit laatste, net als de Staatstoezicht op de Mijnen, zo snel en zo veel als mogelijk.

De effecten van het terugbrengen van de gasproductie zullen tweeledig zijn: minder en minder heftige aardbevingen in onze provincie én als klap op de vuurpijl een grotere prikkel om over te gaan op schone energie. Dat noemen we nog eens een versnellingsagenda en wat GroenLinks betreft liever vandaag dan morgen.

Statenlid Nienke Homan: "Mijn grootste ongeloof komt voort uit het feit dat er in alle bijeenkomsten waar ik ben geweest, wel wordt gesproken over het advies van het SodM, maar niet om dat advies op te volgen. Dat er wel wordt gesproken over onderzoek doen, maar niet over wat we gaan doen om te voorkomen dat er voor de uitslag en de effecten van dat onderzoek weer een aardbeving plaatsvindt."