Gasvrij!

Veel nieuwbouwwoningen worden al zonder gasaansluiting voor het fornuis of cv-ketel op aardgas opgeleverd, maar er zijn nog steeds zeven miljoen huizen die op aardgas worden verwarmd. Daarom kwamen 90 gemeenten en andere organisaties op 25 oktober met het plan alle bestaande woningen gasvrij te maken. Op dezelfde dag presenteerde GroenLinks kamerlid Liesbeth van Tongeren bij de behandeling van de begroting voor Economische Zaken haar actieplan om het binnenlands verbruik van aardgas in Nederland te verminderen. Van Tongeren: “We moeten afkicken van onze aardgasverslaving, met dit plan zetten we grote stappen in die richting.”

 

Onderdeel van het plan is het schrappen van de aansluitplicht op het gasnetwerk. Op dit moment is het nog wettelijk verplicht om woningen en bedrijfsruimten hierop aan te sluiten. En dat terwijl er genoeg schonere alternatieven dan aardgas zijn voor warmte, zeker bij nieuwbouw. Door de aansluitplicht te schrappen wordt meer werk gemaakt van goed geïsoleerde woningen en warmtebronnen als restwarmte.

Van Tongeren: “De 21ste eeuw wordt de eeuw van de schone energie, afkomstig van de zon, de wind en het water. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we af van vervuilende, fossiele bronnen als aardgas en kolen. Met dit plan geven we onze omslag naar schone energie een flinke kickstart. Ik roep minister Kamp op dit plan ruimhartig te omarmen.”

In het plan staat ook dat Van Tongeren gemeentes de regie wil geven bij de overgang naar gasloze wijken. Die verandering moet binnen 15 jaar plaatsvinden. Daarom moeten gemeenten ook de ruimte krijgen om in bestaande wijken het gasnet te verwijderen en te vervangen door schone alternatieven. Via een dialoog tussen gemeentes, bewoners en netwerkbedrijven moet een werkbaar plan voor een lokale toekomst zonder gas worden opgesteld.

Van Tongeren: “Op lokaal niveau kan goed worden gekeken wat nodig is om wijken snel van het gas af te krijgen. Ik roep gemeenteraadsleden daarom op om lokaal moties in te dienen die hun gemeente verzoeken nieuwbouwwijken aan te wijzen waar voor andere warmtebronnen wordt gekozen dan aardgas. Als we op lokaal niveau actie ondernemen en op landelijk niveau daar de ruimte voor creëren, dan komt een gasloze toekomst snel in zicht.”

Je kunt het actieplan hier beneden downloaden.