Gaswinningsplan van 24 miljard kuub niet langer dan voor een jaar

Het gasbesluit is weer een stap in de goede richting. Zeker nog niet op het door ons gewenste niveau maar we mogen in dit dossier blij zijn met ieder klein stapje gezien het beleid van de huidige minister van economische zaken.
Als we zo door de stukken lezen valt ons toch op dat de NAM nog steeds veel moeite heeft met of weining moeite doet voor een veilig Groningen. Zo schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen in zijn rapportage onder andere dat men van mening is dat de kwaliteit van de rapportage tekort schiet als het gaat om het winningsplan. Onze eigen veiligheidsregio adviseert glashelder niet in te stemmen met het winningsplan, ook omdat diverse zaken ontbreken, waarbij wij er één expliciet willen noemen die wat ons betreft ook belangrijk is: de gevolgen van repeterende kleinere aardbevingen.

Wij hebben veel moeite met de periode van 5 jaar waarvoor nu een besluit wordt voorgesteld, zeker als we hier ook nog in betrekken de mogelijkheid om incidenteel te mogen verhogen bij koude winters, een productieniveau van 30 miljard kuub is dan mogelijk!

Wij zouden de 24 miljard wellicht kunnen accepteren als tussenstap voor 1 jaar, maar dan ook als absoluut maximum! Op de voorgestelde wijze is dit niet acceptabel voor ons. Wij streven nog steeds naar een plafond van 12 miljard op korte termijn. 5 jaar kan en mag niet de bedoeling zijn van dit winningsplan.

We hebben gezien dat de vermindering van de gaswinning heeft geleid tot minder bevingen in 2016, maar nog steeds is er veel onzekerheid over de seismiciteit. Ook hebben we gezien dat bevingen zich verplaatst hebben naar de randen van het winningsgebied, waar nu ook meer gaswinning plaatsvindt; dit wordt bevestigd door het grote aantal schademeldingen buiten de zogenaamde, en door ons zo verfoeide, contourenlijn.

Tot slot hebben wij kennis genomen van de zienswijze die GS geheel terecht gaat indienen, want aan het veiligheidsgevoel van de Groningers wordt wederom te weinig aandacht geschonken. GroenLinks is mede indiener van de motie van de SP, waar wij een aantal wensen en bedenkingen nadrukkelijk onder de aandacht van de minister willen brengen. Het is goed om te zien hoe we dit als Staten gemeenschappelijk aanpakken onder aanvoering van de SP in deze. Uiteraard blijven wij als GroenLinks strijden voor een energietransitie, waarbij op termijn geen plaats meer is voor fossiele energie.

Hendri Meendering