Bespreking Commissievergadering Nationaal Programma Groningen
Bespreking Commissievergadering Nationaal Programma Groningen

"Geef Groningers in het Nationaal Programma Groningen een stem!"

Woensdagochtend zijn onze inwoners wakker geschrokken door een forse aardbeving. Doordat ze letterlijk uit hun bed zijn getrild of door een pushbericht op de mobiele telefoon. Nogmaals een bevestiging dat de gaswinning naar nul moet en dat er nu eens echt stappen gezet moeten worden bij de versterking. Een bevestiging die we helaas weer gevoeld hebben.

Het debat in de commissievergadering dat in het teken had moeten staan van de toekomst voor Groningen - met het Nationaal Programma Groningen - kreeg hierdoor een hele andere invulling. Versterken en herstel zijn aan de orde van de dag en kunnen niet langer vertraagd worden. Stephanie Bennett voerde voor GroenLinks het woord. Haar eerste woordvoering als Statenlid in Groningen!

‘Een programma dat groeit’; een veelbelovende titel voor een veelbelovend programma, gericht op de groei en versterking van Groningen. Het is mooi en positief dat dit programma er nu ligt, maar de aardbeving van vanochtend heeft maar weer eens aangetoond dat het NPG nooit ten koste mag gaan van herstel en versterking. Daar zou, wat ons betreft, de prioriteit moeten liggen. Er wordt middels het NPG aan de Groningers gedacht, maar wanneer worden de gedupeerde Groningers nou eindelijk eens ECHT serieus genomen, middels bijvoorbeeld een generaal pardon voor alle schade? Hoe veelbelovend het NPG ook mag lijken, het neemt nog lang niet al het leed dat en onzekerheid die leeft in onze provincie weg. Verre van…

Naast het schadeherstel, kan het het NPG een startpunt zijn op weg naar een sterke en vitale provincie. Groningers zijn er aan toe dat er stappen in de goede richting worden gezet en dat ze dit ook echt zien en voelen.

Vorige week was er een eerste aanzet daartoe met de goedkeuring van 36 plannen die van start zullen gaan onder de vleugels van het NPG. Wij als provincie zullen betrokken zijn bij de thematische pijlers en de Toekomstvisie 2040.

Vanuit de provincie zullen er dit jaar 21 plannen starten. Plannen die met name gericht zijn op innovatie en het vergroten van de werkgelegenheid. Tot mijn vreugde stonden daar veel plannen bij die tegelijkertijd ook duurzaamheid bevorderen, en mijn hart maakte een sprongetje bij het lezen van het plan ‘Zorg Nabij’. Dit is mijns inziens wat de provincie, naast versterking en herstel van schade, OOK hard nodig heeft. Er zitten veel plannen bij die ook direct zichtbaar worden en waar onze inwoners direct van gaan profiteren, zoals zon op alle daken.

Een grotendeels positieve vibe, over de thematische plannen van dit programma. Maar toch wil GroenLinks een oproep doen om kritisch te blijven. Kritisch op de mate van participatie van onze inwoners bij het provinciale deel van dit programma. Op gemeentelijk niveau is dit al vrij duidelijk geregeld. Op provinciaal niveau zijn er kaders, goede intenties en een aantal goede gebaren geweest. Zo zijn in de beginfase de kwartiermakers met inwoners in gesprek gegaan, op de website kunnen inwoners hun ideeën indienen en onze inwoners worden duidelijk betrokken bij het nog te vormen Toekomstbeeld 2040, dit alles is lovenswaardig. Uiteraard kan niet bij elk onderwerp een inwoner betrokken worden. Soms is er gewoon expliciete kennis nodig over bv technische innovaties en soms is het nodig om enkel bestuurlijke expertise in te zetten bij het vormen van de kaders en het bedenken van plannen, dat is niet meer dan logisch. Er is mij tenslotte ook vertelt dat er mogelijkheden tot inspraak komen tijdens zogenaamde informatiebijeenkomsten.

Ondanks de door mij eerder genoemde mogelijkheden tot participatie op het provinciale deel van het programma, denk ik dat wij als provincie best een stapje verder kunnen gaan in het uitputten van de mogelijkheden tot participatie, er zijn immers vele vormen van participatie en vele treden op de ladder van participatie. Bij het bundelen van alle informatie  van het programma,  dan vindt GroenLinks dat de ambitie in het betrekken van onze inwoners, maar ook MKB groter zou kunnen en moeten zijn.

Hoe bereiken EN betrekken we, bij de totstandkoming van de thematische pijlers, daadwerkelijk een dwarsdoorsnede van de bevolking van Groningen? Hoe zorgen we ervoor dat alle sociaal-economische lagen, leeftijden (voornamelijk ook jongeren!) en geografische gebieden uit onze provincie bereikt en betrokken worden? Hoe zorgen we ervoor dat de thematische pijlers van het NPG OOK van alle Groningers worden, zodat het resultaat niet bestaat uit plannen die enkel komen uit de pen van (met alle respect) bestuurders, ambtenaren, organisaties en bovengemiddeld politiek- en maatschappelijkgeëngageerde Groningers? Leeft het programma al bij de burger, hebben zij er al weet van?

GroenLinks vindt het een mooi programma, met goede intenties, maar wij roepen op scherp te blijven op de participatie. Geef Groningers in dit programma een stem!