Geef je mening over OV-knooppunten

Provinciale Staten van Groningen nodigen alle reizigers uit om hun mening te geven over de voorzieningen die zij wensen op de 32 bestaande OV-knooppunten in de provincie Groningen. Dit kan van 7 tot en met 16 juni 2017 op http://www.kiesvoorgroningen.nl/ 

De Statenleden van Groningen willen graag weten wat reizigers belangrijk vinden omdat de komende jaren veel knooppunten worden opgewaardeerd tot een 'Hub'. Een Hub is een belangrijke schakel in een snelle en comfortabele reis. Het moet een aangename plek worden om over te stappen van het ene vervoersmiddel naar het andere. Op 21 juni praten de Staten over de Hubs tijdens de commissievergadering Mobiliteit. De reacties van inwoners zijn een belangrijke bron van informatie voor Statenleden.  

Alle reacties die via de website binnenkomen worden naar de Statenleden gestuurd die op 21 juni 2017 met elkaar en met de Gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer gaan praten over de Hubs. Deze vergadering van de Statencommissie Mobiliteit is openbaar en ook live te volgen via de website van de provincie. De discussie in deze vergadering zal zich vooral richten op de gewenste voorzieningen en het plan voor het opwaarderen van de 32 Hubs. Op 12 juli nemen Provinciale Staten een besluit over het budget dat ze beschikbaar gaan stellen voor de Hubs in 2017 en 2018.