Met de kennisgroep “Landschap” bracht GroenLinks een bezoek aan de SPNA proefboerderij in de Kollumerwaard. Hier werd GroenLinks geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden van de akkerbouw. 

Met een mix van nieuwe technieken en oude landbouwprincipes wordt op de proefboerderij onderzocht hoe efficiënter met de akkerbouw omgegaan kan worden. Dat onderzoek betreft verschillende thema’s, zoals stikstof of verbetering van de bodemstructuur. SPNA had ons uitgenodigd om te vertellen over hun nieuwe project “Agrifuture”, waarbij een totaalaanpak wordt ontworpen voor de akkerbouw. Op deze manier worden verschillende uitdagingen gekoppeld: duurzaamheid, beter bodemleven en een goed verdienmodel. Integrale aanpak is hierin het sleutelwoord. 

N.B. GroenLinks heeft sinds kort een eigen kennisgroep “Landschap”, waar mensen met heel diverse achtergronden in meedraaien. Met kennis van chemie, ecologie, landschapinrichting, weidevogelbeheer, landbouw en meer. Op deze wijze is een mooie denktank ontstaan, die de fractie in haar werk ondersteunt en inspireert.