GroenLinks: Commissaris spreekt de juiste woorden over gaswinning

De statenfractie van GroenLinks kan zich volledig vinden in de oproep van Commissaris van de Koning Max van den Berg, dat politiek Den Haag nu echt moet kiezen voor de veiligheid in Groningen en de gaswinning fors moet reduceren

De aardbeving van woensdag bij Hellum toont klip en klaar aan dat de veiligheid niet geborgd is en dat verplaatsing van de gaswinning alleen maar leidt tot verplaatsing van de aardbevingen aldus statenlid Hendri Meendering.

Recent is een onderzoek gepubliceerd over maximale bevingen met een kracht van 4 op de schaal van richter, maar dat biedt geen zekerheid, aardbevingen laten zich niet sturen, de oorzaak wel en die kunnen we aanpakken, fors verminderen van de gaswinning, uiteraard in combinatie met de overgang naar duurzame en schone bronnen van energie.

Zowel op provinciaal als landelijk niveau zullen we alle zeilen bijzetten om nu de regeringspartijen in Den Haag wakker schudden. Het is noodzakelijk!