We zijn blij dat er naast het versterken en daarmee veiliger maken van de woningen ook aandacht is voor het verduurzamen van woningen, daarmee is iedereen gebaat, ook op de langere termijn. Onze inwoners hebben een ‘plus’ op hun woning zeker verdiend na jaren van wachten op versterking. Om zo toekomstbestendig en prettig te kunnen wonen.  

Natuurlijk heeft ook GroenLinks nog veel vragen, maar die worden hopelijk de komende weken beantwoord. Cruciaal in de komende periode is de communicatie naar de betrokken inwoners en de snelle uitwerking van de verschillende regelingen. Ook hoopt GroenLinks dat er voor regionale ondernemers veel mogelijkheden komen om de versterkings- en verduurzamingswerkzaamheden uit te voeren. 

GroenLinks vindt dat de nieuwe afspraken voor een groot deel tegemoet komen aan de wensen van de regio en duidelijkheid geven. Je kunt het nooit voor iedereen goed doen, maar GroenLinks hoopt dat de meeste gedupeerde inwoners snel gebruik kunnen maken van de nieuwe regelingen, waardoor de leefbaarheid en veiligheid van onze provincie verder wordt versterkt.