GroenLinks: Forse reductie van gaswinning is niet alleen noodzakelijk, maar ook realistisch

Zelfstandig onderzoeker en publicist Herman Damveld heeft alle feiten en cijfers over aardgas en aardbevingen in zijn rapport Basisinzichten over aardgas en aardbevingen op een rijtje gezet. GroenLinks zette dit online en haalde daar belangrijke inzichten uit.

Zo moet er in de risicoanalyses niet alleen gekeken worden naar het platteland, maar ook naar de gevolgen van een aardbeving in dichtbevolkte steden. Verder is het voor de risicoanalyse van belang dat er meer bekend wordt over de snelheid waarmee aardbevingen zich in de ondergrond bewegen.

Wat de hoeveelheid te winnen aardgas betreft komt uit het rapport van Herman Damveld duidelijk naar voren dat de criteria die door de Minister van Economische Zaken worden gehanteerd om de noodzakelijke hoeveelheid te produceren gas vast te stellen niet zijn aangepast aan de winters die door het broeikaseffect steeds zachter worden. Een dergelijke aanpassing en de import van gas uit het buitenland maken het mogelijk om de productie van aardgas in Groningen op basis van leveringszekerheid terug te brengen tot 21 miljard kuub. Nog belangrijker is het op basis van veiligheid: dat is 12 miljard kuub. GroenLinks wil dat er dit jaar in ieder geval niet meer dan 30 miljard kuub aardgas wordt gewonnen en zo snel als mogelijk naar dat maximum van 12 miljard kuub.

De SP, het CDA, PvdD en GroenLinks dienden vandaag in de Provinciale Staten een motie in om de gaswinning te verlagen tot maximaal 12 kuub gas. De motie werd verworpen.