GroenLinks: goed dat Raad van State veiligheid voorop stelt

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State over de hoogte van de gaswinning. Het is weer een stap in de richting van de gewenste situatie en we zijn benieuwd naar de vervolgstappen van de minister naar aanleiding van deze uitspraak. Wij willen zeker nog een verdere verlaging van de gaswinning.
“Wij zijn blij dat de minister meer aandacht moet besteden aan de veiligheid bij het vaststellen van een winningsplan” aldus statenlid Hendri Meendering. “De raad van State is hier duidelijk over en iedere Groninger zal het hier mee eens zijn”.

We zijn erg benieuwd hoe een en ander in de praktijk gaat uitpakken omdat nu ook voor 2015 de maximaal te winnen hoeveelheid gesteld wordt op 27 miljard kuub gas. GroenLinks wil graag weten hoeveel gas in 2015 reeds is gewonnen en vraagt zich af of de gaskraan de rest van het jaar volledig dicht moet? Het jaar 2015 is tot dusver immers niet koud.

Ook GroenLinks heeft in een eerdere fase een beroepsschrift ingediend tegen het gasbesluit van de minister. We werden toen als politieke partij niet ontvankelijk verklaard, maar zien nu dat ons beroepsschrift feitelijk ook is toegekend.

Wat de gevolgen ook zijn, voor de indieners van een beroepsschrift bij de raad van State is dit een steun in de rug. Zeker omdat het ook een aantal individuele burgers betrof die deze stap naar het hoogste rechtsorgaan van ons land hebben gemaakt. Wij zijn trots op deze Groningers en feliciteren hen met het behaalde resultaat.