GroenLinks Groningen blij met naleving stikstofbeleid

GroenLinks is blij dat vandaag in de Groninger Staten steun is uitgesproken voor het stikstofbeleid van de Provincie. Met de nieuwe beleidsregels kunnen na een stilte van drie maanden eindelijk weer vergunningen worden verstrekt, waarmee Groningen ‘van het slot’ gehaald wordt. Het bouwen van van passende woonruimte is daarmee weer mogelijk, en ook voor het bedrijfsleven en de landbouw kan een deel van de vergunningsverstrekking weer worden opgepakt. Nu er duidelijkheid is, is het daarnaast ook politiek weer mogelijk om verder te werken aan een duurzamere en socialere provincie!

Daar staat wel dat er nu gekeken moet worden naar verbeteringen in de agrarische sector. Het huidige systeem is failliet en gaat ver over de limieten van een duurzame samenleving heen. Boeren worden nu gedwongen tegen lage prijzen veel te produceren, waardoor het stikstofplafond wordt doorbroken. GroenLinks wil daarom samen met de landbouwsector werken aan een beter verdienmodel voor de boeren, en betere balans tussen natuur en landbouw. Door in te zetten op biologische en natuur-inclusieve bedrijvigheid willen we samen met de boeren zorgen voor een schone, gezonde en duurzame landbouwprovincie.