Vorige week heeft de fractie van GroenLinks Groningen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld over het verdwijnen van werkgelegenheid in de jeugdzorg door de aanstaande decentralisaties. Het bericht dat bij Elker 81 van de 450 banen, waaronder 26 vaste banen, verdwijnen bevestigt die angst. "We hopen dat GS dit signaal ook oppikt en snel met concrete acties komt, zoals de banenpool en omscholingsmogelijkheden die we hebben aangedragen"  aldus Statenlid Gerda van Galen.