GroenLinks: meer samenwerking brandweer Chemiepark Delfzijl

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten heeft schriftelijke vragen gesteld over de samenwerking tussen de regionale brandweer en de bedrijfsbrandweer zoals die aanwezig is op het Chemiepark in Delfzijl. 

‘Tijdens een werkbezoek aan het Chemiepark hebben wij vernomen dat de bedrijfsbrandweer geen taken buiten het terrein van het Chemiepark mag uitvoeren’ zegt Statenlid Hendri Meendering, ‘terwijl ze in voorkomende gevallen veel sneller te plaatse kunnen zijn dan de regionale brandweer en beschikken over specialistische kennis’. 

Dat de regionale brandweer een langere aanrijtijd heeft is begrijpelijk, juist daarom zou de bedrijfsbrandweer van toegevoegde waarde kunnen zijn als een eerste inzet bij een calamiteit. Mede gelet op de complexiteit van veel bedrijven in Delfzijl kan dit de veiligheid ten goede komen. 

GroenLinks wil graag weten of het college van Gedeputeerde Staten van deze situatie op de hoogte is en of het college bereid is met partijen in gesprek te gaan om de onderlinge samenwerking te optimaliseren.