Groenlinks positief kritisch over plannen Alders

De Fractie van GroenLinks in Provinciale Staten is positief over onderdelen van het vandaag door Nationaal coördinator Hans Alders gepresenteerde concept meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. ‘Maar we hebben ook nog veel vragen’ stelt statenlid Hendri Meendering. Onder andere over de nieuwe contourenkaart en de gevolgen hiervan.

Natuurlijk zijn wij positief over het energieneutraal maken van de woningen in combinatie met schadeherstel. Ook de verruiming van de waardevermeerderingsegeling spreekt ons aan. Vragen hebben we bijvoorbeeld over de rol van de NAM, de voorgestelde inspraak vanuit de bevolking en de inrichting van de onafhankelijke geschillenregeling, en de toegankelijkheid hiervan.

“Zorgen maken we ons vooral over de concrete uitvoering van de plannen” zegt Hendri Meendering, zeker in relatie tot de berichtgeving van minister Kamp dat het niet lukt om dit jaar de geplande 3000 woningen te versterken. Het kan niet zo zijn dat we nu plannen presenteren die niet uitgevoerd kunnen worden. “Onze inwoners hebben gewoon recht op een veilige woning”. Het is een heel grote uitdaging, maar die moet nu wel waargemaakt worden, anders is er maar één oplossing op de korte termijn: stoppen met de gaswinning! 

Daarnaast staat of valt het meerjarenprogramma met de toekomstige hoogte van de gaswinning. Hier gaat de Nationaal Coördinator niet over, maar het kan niet zo zijn dat minister Kamp geen rekening houdt met het vandaag gepresenteerde programma. In de ogen van GroenLinks betekent het dat uitvoering van de plannen en vermindering van de gaswinning hand in hand gaan.

Volgende week woensdag wordt het programma besproken door Provinciale Staten. Voor die tijd zal de fractie proberen zoveel mogelijk informatie in te winnen over de plannen van Alders en ook reacties van andere betrokken partijen hierbij betrekken.