GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren gaan lijstverbinding aan

De Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zullen in Groningen op basis van hun partijpolitieke verschillen elk op eigen kracht op zoek gaan naar zoveel mogelijk kiezers voor hun eigen lijst. Wel hebben deze partijen in de provincie Groningen besloten tot het aangaan van een lijstverbinding bij de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart aanstaande.

Zoals bekend zal de samenstelling van de Eerste Kamer na de Provinciale Statenverkiezing van 2 maart worden bepaald door de nieuw verkozen Statenleden. Het is daarmee zaak voor de huidige oppositiepartijen om geen reststemmen verloren te laten gaan. Die kunnen immers ten goede komen aan CDA, VVD en PVV en dat is nu juist niet de bedoeling.

De lijstverbinding is ingegeven door het streven de kansen op een meerderheid in de Eerste Kamer voor de regeringscoalitie VVD – PVV – CDA te verkleinen.

De huidige rechtse coalitie wordt door de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA ervaren als slecht voor de verhoudingen in dit land.

Een hele reeks van ingrijpende besluiten over inkomens, cultuur, natuur, veiligheid, gezondheid, emigratie en publieke voorzieningen zoals bibliotheken en onderwijs wordt door dit kabinet voorbereid. Zonder meerderheid in de Eerste Kamer wordt het kabinet beperkt in haar mogelijkheden om deze plannen tot uitvoering te brengen.

Aanvankelijk is gezocht naar een bredere lijstverbinding, waaraan ook SP en D66 deelnemen. Beide partijen hebben echter om uiteenlopende redenen laten weten af te zien van zo’n lijstverbinding. De PvdA, GroenLinks en de PvdD betreuren dat.