GroenLinks roept Kamp op om minder aardgas op te pompen

GroenLinks roept minister Kamp van Economische Zaken op het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning te beperken over te nemen. Alleen zo kan het risico op zwaardere aardbevingen in de provincie Groningen beperkt worden. GroenLinks- woordvoerders Nienke Homan in de Provinciale Staten en Liesbeth van Tongeren in de Tweede Kamer vinden dat het tempo waarmee gas aan de Groninger bodem wordt onttrokken flink naar beneden moet, zoals het SodM adviseert. Dat zal er toe leiden dat het inzakken van de bodem minder snel gaat, waardoor aardbevingen minder krachtig zullen zijn.

“Groningers hebben weinig aan bewindspersonen die goedbedoeld een dagje langs komen, maar veel meer aan een kabinet dat hun veiligheid boven economische belangen plaatst,” vindt Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren. “Door de gaswinning kunnen in de toekomst in de provincie Groningen aardbevingen tot kracht 5 voorkomen. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert het tempo van de gaswinning te verlagen of zelfs te stoppen, maar minister Kamp wil op volle kracht doorpompen. Dat is onverantwoord.”

“Deze zware aardschokken leiden niet alleen tot gevaar voor mensen en schade aan woningen en andere gebouwen, maar hebben grote gevolgen voor de waarde en verkoopbaarheid van woningen,” meent Statenlid Nienke Homan. GroenLinks wil bovendien een onderzoek naar de risico’s voor het chemiepark dat zich in dit gebied bevindt. Ook ziet GroenLinks voordelen in het terugdringen van aardgasverbruik. Homan: “Door minder aardgas op te pompen, wordt de noodzaak groter om energie te besparen en groen gas te produceren.”