Het bedrijf moet een half jaar wachten op onderzoek dat aan moet tonen of aan staalschroot met Chroom-6 deze kwalificatie toegekend zal worden. Dit terwijl deze stof al jaren bekend staat als gevaarlijk. Met de komst van Purified Metal Company werd in 2020 een impuls gegeven aan de vergroening van de industrie. Ook leverde het 50 banen op. Het verdwijnen van dit bedrijf is daarom volgens de fractie van GroenLinks absoluut onwenselijk.  

Zij wil daarom van het college van Gedeputeerde Staten weten of het in contact is met het bedrijf over deze nijpende situatie en of het, op enige wijze, mogelijkheden ziet om het bedrijf te steunen als dit noodzakelijk blijkt te zijn. Ook wil GroenLinks weten of het college contact heeft met het Rijk over de ontstane situatie.  

Statenlid Rianne ten Veen: ‘Het is merkwaardig dat een onderzoek van een half jaar nodig is om van een giftige stof vast te stellen dat het gevaarlijk afval is. Dat moet sneller kunnen, zeker met het oog op het belang van het bedrijf, de werkgelegenheid en de circulaire economie’.

Statenlid Stephanie Bennett vult aan: ‘PMC in Delfzijl heeft een onmisbare functie binnen de vergroening van onze industrie. Als dit bedrijf verloren gaat, dan gaan er niet alleen 50 banen verloren, maar zetten we ook een flinke stap terug in de opbouw van circulaire economie’.

De vragen vind je in de bijlage.