GroenLinks stelt vragen over teleurstellende resultaat beleid werken in Duitsland

Werken voor Nederlanders in Duitsland blijft een lastige zaak, dit blijkt ook weer uit recente publicaties over het project Grenzenloos Werken, waarbij diverse partijen proberen het werken in Duitsland te bevorderen, tot op heden zonder succes, terwijl er toch forse bedragen beschikbaar worden gesteld om projecten van de grond te krijgen.

De statenfractie van GroenLinks heeft over dit onderwerp vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten in Groningen. ‘We willen graag weten waar nu de grote belemmeringen liggen’ zegt Statenlid Hendri Meendering, ‘Zodat we gericht het probleem kunnen aanpakken’. Er zijn wel projecten die meer succes behalen, maar ook dan gaat het om beperkte aantallen banen.

Het lijkt erop dat verschillen in wetgeving het grootse probleem zijn, met name op het terrein van belastingen en sociale zekerheid. Maar ook de diploma erkenning gaat niet altijd goed. Wat GroenLinks betreft moet het allemaal eenvoudiger. We pleiten zeker op dit terrein voor meer Europese samenwerking en eenheid.

Een landsgrens zou geen belemmering mogen zijn, zoals dat nu wel het geval is. GroenLinks vraagt zich af of het mogelijk is om tot een experiment te komen waarbij de regels tijdelijk worden versoepeld of losgelaten worden om de effecten hiervan goed te kunnen meten. Dus gewoon werken in Duitsland op basis van de Nederlandse wet en regelgeving.

De vragen vind je in de bijlage