GroenLinks: te weinig voor Groningen

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen is teleurgesteld over de wijze waarop de gaswinnings- en aardbevingsproblematiek wordt benoemd in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord. De gaswinning gaat de komende jaren niet voldoende naar beneden en ook voor de herstel- en versterkingsoperatie dreigt een groot tekort aan middelen.

 

"Als we kijken naar wat de formerende partijen hebben beloofd aan de kiezer en naar wat ze nu op papier zetten, is de conclusie dat Groningen niet de garanties krijgt waar op was gehoopt," zo stelt Statenlid Hendri Meendering. Volkomen verrast is hij niet, maar "blijkbaar hoop je tegen beter weten in op meer". Een paar weken geleden gaf minister Kamp nog aandat de versterking binnen 5 jaar gerealiseerd moet zijn.

GroenLinks geeft de strijd absoluut niet op, zowel in Groningen als in Den Haag, en roept de Groningers op dit ook zeker niet te doen. "We moeten ons niet uit elkaar laten drijven hierdoor," zegt Meendering, "maar juist nu samen optrekken om het dossier zwaar onder de aandacht te brengen van de regering. Was het niet de beoogd premier die sprak over een ‘ereschuld’ aan de Groningers? Aan die woorden moeten we hem nu houden!"

GroenLinks ziet het als positief dat ook het regeerakkoord spreekt over de kans die de provincie Groningen heeft om nationaal koploper te worden bij de energietransitie en als kenniscentrum op dit gebied te functioneren. "Zet hier vol op in, dan kunnen we echt gas minderen."