GroenLinks wil weten of de Provincie Groningen zicht heeft op het aantal werknemers met een beperking of chronische ziekte binnen haar organisatie. Op 3 december berichtte de NOS dat de positie van mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte verslechterd is ten opzichte van 3 jaar geleden. De werkloosheid onder mensen met een beperking stijgt en ook is er meer sprake van armoede. Er is een tekort aan betaalbare aangepaste woningen en er is een groeiend aantal kinderen dat vanwege hun beperking buitengesloten wordt van het reguliere onderwijssysteem.

GroenLinks vindt dat de Provincie Groningen als werkgever het goede voorbeeld moet geven en ervoor moet zorgen dat ook mensen met een beperking of chronische ziekte bij de organisatie kan werken en dat ze ook zorg moet dragen voor een divers en inclusief personeelsbestand.

“Het bericht dat de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte verslechterd is ten opzichte van 3 jaar geleden stemt ons droevig. Wij van GroenLinks vinden dat iedereen recht heeft op gelijke kansen op de arbeidsmarkt. In het coalitieakkoord staat dat wij willen dat iedereen mee kan doen. In de maatschappij en op de arbeidsmarkt. We vinden het belangrijk dat wij als organisatie daadwerkelijk uitvoeren wat we uitdragen. Daarom vragen we het college hier gericht onderzoek naar te doen en aandacht aan te besteden,” aldus Statenlid Stephanie Bennett.

Om hier meer duidelijkheid over te krijgen hebben Statenleden Stephanie Bennett en Nadja Siersema schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. GroenLinks wil van het college weten hoeveel werknemers met een beperking of chronische ziekte er bij de Provincie Groningen werken en of het college vindt dat de Provincie Groningen zich als werkgever voldoende inzet om mensen met een beperking of chronische ziekte een baan te bieden.

De vragen vind je in de bijlage