De GroenLinks fractie vindt het belangrijk dat eventuele bezuinigingen bij het OZG op geen enkele wijze van invloed zullen zijn op het zorgaanbod van het ziekenhuis en wil dat de spoedhulp onder geen beding verdwijnt. Zij wil van de provincie weten of die inmiddels contact heeft gehad met het OZG en andere betrokken partijen om de financiële problematiek goed in kaart te krijgen. Ook wil de fractie weten of de provincie bereid is in gesprek te gaan met de andere kredietverstrekkers om bij hen het belang van het voorbestaan van het ziekenhuis te benadrukken. De provincie is zelf een van de kredietverstrekkers van het ziekenhuis: zij heeft het ziekenhuis een lening van 10 miljoen euro verstrekt. GroenLinks wil weten of de provincie bereid is om de voorwaarden aan deze lening, wanneer nodig, te versoepelen of zelfs, in een uiterste noodsituatie, bereid is financiële steun te geven om het ziekenhuis te behouden.

Stephanie Bennett: ‘Het OZG heeft een cruciale en onmisbare rol in onze provincie. Vanuit de provincie moet alles in het werk gesteld worden om te voorkomen dat dit ziekenhuis omvalt.’