GroenLinks wil actie tegen insectensterfte in Groningen

GroenLinks in de provincie Groningen maakt zich zorgen over de enorme afname van het aantal insecten. Op initiatief van de Statenfractie van GroenLinks organiseerde de provincie Groningen daarom op 21 november een expertmeeting over de insectensterfte. Het doel van de bijeenkomst was de grootte van het probleem vast te stellen, oorzaken aan te wijzen en mogelijkheden voor provinciale actie te bespreken.

 

Vier experts op het gebied van bijen, vlinders en andere insecten - Theo Zeegers (EIS Kenniscentrum Insecten), Raymond Klaassen (Rijksuniversiteit Groningen), Kars Veling (Vlinderstichting) en Wankja Ferguson (ecologisch ontwerpster en hovenier) - kwamen met suggesties voor een aanpak waarbij de provincie Groningen meer doet voor de insecten.

Zo is een goede monitoring van groot belang om het probleem in kaart te brengen. De provincie zou vrijwilligers die monitoren beter kunnen ondersteunen en stimuleren. Daarnaast kan het beheer van provinciale wegbermen en andere terreinen nog beter worden afgestemd op insecten. Ook kunnen gemeenten, waterschappen, particulieren en bedrijven beter ondersteund worden bij het verbeteren van de omstandigheden voor vlinders en bijen. De Statenfractie van GroenLinks gaat daarom samen met een aantal andere partijen een voorstel uitwerken, dat we in Provinciale Staten gaan indienen.

De achteruitgang van de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap gaat mij aan het hart, daar moeten we vanuit de Staten echt iets aan doen’, aldus GroenLinks Statenlid Harrie Miedema.

Naast de sprekers en Statenleden, waren ook vertegenwoordigers van organisaties aanwezig die zich inzetten voor natuur en landschap.