Vandaag herdenken en vieren wij de afschaffing van de slavernij. Samen vieren we vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. #KetiKoti 

Helaas zien we nog veel discriminatie in onze provincie.

GroenLinks Statenleden Stephanie Bennett en Melissa van Hoorn agenderen vandaag in de Provinciale Statenvergadering een debat over discriminatie en racisme in de provincie. Dit doen zij samen met de PvdA, Partij voor de Dieren en 50plus. 

Uit de jaarlijkse Monitor Discriminatie van het Meldpunt Discriminatie blijkt dat er ook in de regio noord frequent melding wordt gemaakt van discriminatie. Hierbij wordt discriminatie op basis van etniciteit het meest gemeld (43%), gevolgd door discriminatie op grond van afkomst (34%).

In een motie vragen de Statenleden aan het college van Gedeputeerde Staten om te onderzoeken hoe beleid bij kan dragen aan een inclusieve provincie: een provincie waarin iedereen gelijke kansen krijgt en mee kan doen. Melissa van Hoorn: ‘We willen bereiken dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan zijn wie die is’.

De Statenleden vragen het college om zich, als eerste provincie in Nederland, via deze motie solidair te tonen met iedereen die te maken heeft met discriminatie. Stephanie Bennett: ‘In onze provincie kan en mag geen ruimte zijn voor discriminatie op welke grond dan ook. Niemand mag worden uitgescholden of buitengesloten om wie hij of zij is. We willen middels dit debat en deze motie een krachtig signaal afgeven dat ook de politiek hier een rol in kan vervullen’.

P.S. De motie is aangehouden en wordt bij een latere Statenvergadering in stemming gebracht.