GroenLinks wil een krachtig bestuur dat een vuist maakt tegen aardbevingen!

We hebben al zes aardbevingen geteld in oktober en twaalf aardbevingen in september. Over het hele jaar een toename van meer dan dertig procent tov vorig jaar. En wat doet de Provincie Groningen? Die heeft in februari een brief gestuurd naar de Tweede Kamer en was aanwezig bij het debat daar over. Een op zich goede en stellige brief, maar tot grote spijt van GroenLinks bleef het bij die brief en kwam het niet tot maatregelen.
De brief riep het Rijk op om zo snel mogelijk helderheid te geven over aanpassingen in de aardgaswinning die de kans op zwaardere aardbevingen reduceren en niet te wachten tot 1 december.
Dat was februari. Het is nu oktober. GroenLinks heeft in de commissie Omgeving en Milieu van de Provinciale Staten gevraagd om snelle behandeling naar aanleiding van de onderzoeken gepresenteerd in augustus. Snelle behandeling lukte niet voor de Statenvergadering, niet na de Statenvergadering en zoals het er nu uitziet wordt het 27 november.

Er ligt namelijk nog geen reactie van GS op de eerste onderzoeksuitslagen waar ze zelf om heeft gevraagd, niet op de brief van de gemeente Loppersum die zich niet herkent in de onderzoeken, niet op de toename van de frequentie of de sterkte van de aardbevingen. Gedeputeerde Staten lijkt zelfs haar eigen oproep van februari te zijn vergeten. De provincie lijkt zoekende te zijn naar haar rol in deze. Dat is ook een lastige, maar in de provinciewet staat in ieder geval dat ze haar hele bevolking vertegenwoordigt. Dat zijn ook de mensen in Zeerijp, Huizinge, Loppersum en al die andere plekken waar aardbevingen hebben plaatsgevonden en ook nog zullen plaats vinden. Om te weten dat de provincie haar burgers vertegenwoordigt is geen debat nodig.

Maar er is wel een discussie nodig over de vraag hoe wij, als bestuur, opkomen voor onze burgers. Voor de veiligheid van Groningers, voor de toekomst van Groningers. Daarom moet het onderwerp aardbevingen eigenlijk een vast agendapunt van de Staten zijn. Dan kunnen we een krachtig signaal afgeven aan Kamp: dat we ons niet af laten schepen met onvolledige onderzoeken. Dat we NU een reductie van de aardgaswinning willen omdat er gewoon nog niet genoeg duidelijkheid is over de gevolgen van aardgaswinning. Het voorzorgsprincipe moet NU gehanteerd worden. Doe je dat niet, dan worden risico’s genomen waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Maar het zijn blijkbaar risico's die Minister Kamp niet wil zien. Maar onze burgers zien en voelen ze wel. Door alleen maar te wachten op een rapport over imagoschade en niet meer te doen dan nadenken over haar rol, kiest de Provincie automatisch voor geen rol. GroenLinks verwacht een krachtig bestuur dat opkomt voor zijn burgers en een vuist maakt.

zie ook:

http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/94064

http://tinyurl.com/ltcgfx7

http://tinyurl.com/ltcgfx7