GroenLinks wil inzage in gascontracten

Naar aanleiding van een recente publicatie waarin energieleverancier Engie heeft aangegeven zijn contractuele verplichtingen met betrekking tot de afname van Gronings gas te willen verlagen, is de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen van mening dat er inzage moet komen in de lopende leveringscontracten van Gasterra.

‘Het kan niet zo zijn dat er gas wordt gewonnen om aan ongewenste verplichtingen te voldoen, terwijl de veiligheid van Groningen in het gedrang is', stelt statenlid Hendri Meendering. Dit lijkt op een reële kans om de gaswinning verder te verlagen, dus moet de onderste steen boven komen.

Minister Kamp heeft steeds gezegd dat hij niet onder bestaande contracten uit kan, maar nu lijkt er sprake te zijn van het tegendeel. Voor GroenLinks is duidelijk dat als een contractpartij minder wil afnemen, dat dit, gezien de situatie in Groningen, gewoon kan worden doorgevoerd.

Inmiddels heeft de Statenfractie van GroenLinks contact gezocht met energieleverancier Engie voor een nadere toelichting en ook met de tweede Kamerfractie van GroenLinks wordt hierover intensief contact onderhouden. Volgende week wordt in de Tweede Kamer het debat gevoerd over de gaswinning in Groningen en als we door aanpassing van de leveringscontracten de gaswinning sneller kunnen laten afnemen, moeten we dat zeker doen!