De uitspraak van de rechter betekende dat de overheid maatregelen moest nemen om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Zo kwam de bouw op slot te staan en moest het autoverkeer zich voortaan overdag beperken tot 100 km per uur.
Inmiddels hebben rijksoverheid en een aantal provincies wegen gevonden om de uitspraak van de rechter te omzeilen. Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken zijn ze op zoek gegaan naar bedrijven waarvan het recht om een bepaalde hoeveelheid stikstof uit te stoten niet meer gebruikt wordt. Met hetzelfde doel worden boerderijen opgekocht en de bedrijfsvoering gestopt. De Statenfractie van GroenLinks betreurt deze ontwikkeling, want op deze manier wordt het doel van de wetgeving, de bescherming van onze natuur, bewust ondermijnd. 
Woordvoerder Nadja Siersema: ‘Als we onze natuur willen beschermen moeten de overheden niet op zoek gaan trucjes om de wet te omzeilen. Om er achter te komen of de provincie Groningen ook deel heeft aan deze praktijk, heb ik aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of bedrijven of boerderijen gekocht zijn met het doel de stikstofrechten ervan in te zetten voor nieuwe ontwikkelingen. Ook wil ik weten of situaties waarbij de regels worden overtreden worden gedoogd. En niet te vergeten: weet de provincie wel hoeveel stikstof er in werkelijkheid wordt uitgestoten? We moeten niet terug naar een situatie waarin op papier alles goed geregeld is en in de praktijk de natuur nog verder achteruit gaat.’