GroenLinks wil snelheid bij schadeafhandeling kleine schades aardbevingen

Op initiatief van GroenLinks is er door 7 partijen in Provinciale Staten van Groningen een motie ingediend over de afhandeling van kleine schades in het aardbevingsgebied. Doel van de motie is om kleine schades op een eenvoudige wijze te herstellen, nagenoeg zonder tussenkomst van het Centrum voor Veilig Wonen (CVW).

 

“De Nam en het CVW op grote afstand zetten is een breed gedragen politieke wens” zegt statenlid Hendri Meendering, “alleen is dat iets wat niet eenvoudig realiseerbaar lijkt. Dus moeten we op zoek naar oplossingen waarbij de burger zelf de regie krijgt over het proces van schadeafhandeling”

GroenLinks heeft nu voorgesteld om kleine schades alleen nog maar te melden bij het CVW, waarna de bewoner de schade door een zelf gekozen aannemer laat repareren die zijn factuur kan indienen bij het CVW. GroenLinks denkt hiermee een hoop vertraging en discussie te voorkomen en daarbij komt ook dat bij kleine schades de afhandelingskosten vaak niet in verhouding staan tot het schadebedrag.

De motie is unaniem aangenomen door Provinciale Staten. Verantwoordelijk Gedeputeerde Eelco Eikenaar gaf in een reactie aan dat hij zich hard wil maken voor de uitvoering van deze motie.

Ook een motie ingediend door GroenLinks en de Partij voor de Dieren, met een oproep over het gasvrij maken van woningen werd door een ruime meerderheid van Provinciale Staten gesteund.