Hangt ook Groningen een processierupsenplaag boven het hoofd door de klimaatverandering?

De Statenfractie van GroenLinks heeft in schriftelijke vragen haar zorgen geuit over het oprukkende verspreidingsgebied van de processierups in het Noorden en het college van Gedeputeerde Staten gevraagd naar welke actie er – preventief – ondernomen wordt om te voorkomen dat in de toekomst ook de provincie Groningen met een rupsenplaag te maken krijgt.

Het verspreidingsgebied van – met name – de eikenprocessierups lijkt zich uit te breiden naar het Noorden en inmiddels hebben inwoners van Veendam, Pekela en Westerwolde last van de brandhaartjes die deze rupsen produceren. Het kenniscentrum Eikenprocessierups slaat alarm: “Als overheden en gezondheidsdiensten niet beter gaan samenwerken, wordt de processierups een nog groter probleem dan het nu al is.”

Dat moment wil Nadja Siersema – Orsel van GroenLinks graag voor zijn: “Het kappen van gezonde eikenbomen en de rupsen met giftige bestrijdingsmiddelen te lijf gaan is voor GroenLinks geen bespreekbare optie als we nu nog preventief actie kunnen ondernemen.”

Vroeger bleef de overlast van de processierups beperkt tot de zuidelijke provincies van Nederland. Maar door het warmer wordende klimaat, het verlies van biodiversiteit en vermindering van het aantal natuurlijke vijanden van de rups ontstaat ook in Noord-Nederland een prettig leefgebied voor de rupsen die zoveel overlast veroorzaken.

In provincies waar de processierups al langer als plaag ervaren wordt vindt naast bestrijding ook preventie plaats. Zo worden de natuurlijke vijanden van de processierups gestimuleerd. Bij een pilot-project in Wasperveen wordt, door de inzet van mussen, koolmezen en pimpelmezen het aantal nesten processierupsen met 85% verminderd. Zónder het gebruik van bestrijdingsmiddelen en zonder de kap van gezonde eikenbomen.

De schriftelijke vragen zijn afgelopen woensdag ingediend en worden naar verwachting in de loop van de zomer beantwoord door het college van Gedeputeerde Staten.

De vragen zijn te vinden in de bijlage van dit bericht