De fracties hebben signalen gekregen dat de regeling voor de inrichting van de ‘anderhalvemeter-economie’ bij een deel van de Groningse ondernemers onbekend is of in de praktijk niet voldoet door een gebrek aan flexibiliteit. Statenlid Nadja Siersema-Orsel (GroenLinks): ‘’We willen om die reden graag van het college weten hoe eenvoudig het voor ondernemers is om een beroep te doen op de regeling en of dit meer dan één keer mogelijk is.’’ Ook hebben beide fracties gevraagd of de provincie ondernemers tegemoet kan komen die ondanks de uitbreiding van het landelijke steunpakket nog altijd tussen wal en schip dreigen te vallen.

Daarnaast is wat D66 en GroenLinks betreft specifiek aandacht nodig voor sportverenigingen. D66-Statenlid Paula Benjamins - van Oudheusden: ‘’Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid en sociale cohesie van dorpen en buurten in onze provincie. Het is dan ook zorgelijk dat zij door de coronacrisis soms moeilijk het hoofd boven water kunnen houden, bijvoorbeeld omdat inkomsten uit de kantine wegvallen.’’ De fracties hebben daarom gevraagd welke mogelijkheden sportverenigingen hebben om financiële steun vanuit het Coronafonds te ontvangen en hoe zij hierover geïnformeerd worden.  

De vragen kun je hieronder vinden.