Liesbeth van Tongeren
Liesbeth van Tongeren

Kabinetsbesluit gaswinning onacceptabel

GroenLinks vindt het kabinetsbesluit over de toekomstige gaswinning in Groningen onacceptabel. De Nederlandse Aardolie Maatschappij mag nog steeds flink gas oppompen, ook al wordt dit een klein beetje verminderd. Er is nog steeds geen duidelijkheid is over de veiligheid van mensen in het gebied, aldus GroenLinks.

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Twee jaar na de zware aardbeving bij Huizinge gaat de gaskraan nog steeds niet fors dicht. Dit kabinet kiest voor de rijksbegroting in plaats van voor de bevolking. Vanuit het voorzorgsprincipe moet de regering de veiligheid van Groningers voorop zetten. 

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft minister Kamp twee jaar geleden geadviseerd de gaswinning  zo snel mogelijk en zoveel mogelijk als realistisch is terug te brengen om de kans op zware aardbevingen in Groningen te verminderen.

Van Tongeren: “Het besluit van Kamp om nu dit winningsplan van de NAM goed te keuren met een kleine vermindering, is dus volstrekt onvoldoende.  Zowel onze grondwet als mensenrechtenverdragen zeggen dat de veiligheid van de bevolking voorop moet staan.”

GroenLinks verwacht dat de bestuurders in Groningen hier geen genoegen mee zullen nemen. “Groningers lijden al jaren onder de gevolgen van de gaswinning. Hun woningen zijn beschadigd en onverkoopbaar geworden. De schadeafhandeling vertoont gapende gaten, er is nog geen woning versterkt, sloop dreigt voor onvervangbare monumenten en gezinnen in extreem moeilijke situaties krijgen maar mondjesmaat hulp uit het speciale fonds hiervoor.”

GroenLinks vindt het hoog tijd om te investeren in een echt duurzame toekomst voor de economie van Groningen en van heel Nederland. “Nederland is toch geen Colombia of Nigeria waar de lokale bevolking het altijd verliest van de belangen van de mijnbouw?”, zegt Van Tongeren.