Op 1 en 2 januari dit jaar vond de containerramp van de MSc Zoë plaats. Vele containers vielen in zee, waarvan een deel open sloegen, en de inhoud daarvan spoelde aan op de Waddeneilanden en het vaste land. Gisteren kwam een gedetailleerde ladinglijst van de containers vrij. Er staan veel afkortingen op de lijst en hoeveelheden ontbreken. Bovenaan de lijst staan onder andere ‘ lithium ion cells’. Een gevaar voor het watermilieu maar ook voor het land. Wat kan er nog aanspoelen op de vaste wal de komende tijd? GroenLinks maakt zich hier zorgen over en wil samen met de GroenLinks fractie van Het Hogeland uitzoeken wat de risico’s voor de natuur en reacreanten kunnen zijn.

Photo by Erwan Hesry on Unsplash