Maak vaart met spoorverbinding Stadskanaal

GroenLinks-Statenlid Bas de Boer, het jongste Statenlid van Groningen, voerde vandaag voor het eerst het woord in de Statencommissie. Op de agenda stond de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal. De korte samenvatting: wij zijn groot voorstander en willen meer en verder! Voor deze regio maar ook voor onze verbinding met Drenthe en Duitsland!

Lees hieronder de hele woordvoering.

 

Maidenspeech Bas de Boer:

“Voorzitter, voor ons ligt de voordracht voor de reactivering van de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal. Dit betekent dat een regio, die momenteel moeilijk bereikbaar is, eindelijk voor iedereen ontsloten zal worden. Door Stadskanaal en Oost-Groningen per trein bereikbaar te maken, worden er op een duurzame manier kansen gecreëerd die bijdragen aan ontwikkeling en leefbaarheid in de regio. Voor GroenLinks ligt er daarmee een positief plan, waarvoor wij al vanaf het begin pleitbezorger waren.
Dat gezegd hebbende willen wij graag verder kijken. In de voordracht wordt expliciet genoemd dat de lijn op termijn doorgetrokken kan worden naar Emmen. De vraag is echter wanneer dit op zijn vroegst onderzocht, dan wel gerealiseerd zou kunnen worden. Ook moet er gekeken worden naar andere grensverleggende opties. Omdat de bereikbaarheid van een perifere regio uit economisch belang bij dit voorstel centraal staat, ligt het voor de hand om andere kansen op werkgelegenheid ook te openen. De mogelijkheid om de spoorverbinding daarom ook de Duitse grens over te laten steken en aan te laten sluiten op het bestaande traject tussen Leer en het Ruhrgebied moet daarom ook zeker onderzocht worden.

Daarnaast zijn er bij het huidige voorstel ook enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo zal, als alles volgens plan gaat, de eerste trein eind 2024 rijden, dus over 5 jaar. Dit terwijl de infrastructuur er al ligt. Een vergelijkbare reactivering tussen Zuidbroek-Veendam was binnen 3 jaar gerealiseerd. Waarom duurt dit nu zoveel langer? Daarnaast missen we in deze voordracht de mogelijkheden voor andere halteplaatsen op het traject. Toen deze spoorlijn in 2013 eerder in de Staten is besproken, was er sprake van dat een station Wildervank in gebruik genomen zou worden, terwijl er door de toenmalige gedeputeerde Boumans is toegezegd onderzoek te gaan doen naar de wenselijkheid en inpasbaarheid van een station te Duurkenakker. Van beide mogelijkheden is nu geen sprake meer. Dit is opmerkelijk te noemen, zeker met het oog op de bereikbaarheid van de regio. Graag zouden wij voor beide opties een onderbouwing ontvangen. Tot slot zouden we graag verdere opheldering hebben over de keuze voor de ligging van station Stadskanaal. Duidelijk is dat de STAR gekozen is om de voorgestelde dienstregeling mogelijk te maken, maar voor GroenLinks is een toename in bereikbaarheid van groter belang. Een station op het Philipsterrein, dichter bij het centrum, zou in dat geval logischer zijn. Waarom is dit alternatief niet verder toegelicht in de voordracht? Met in het achterhoofd de genoemde mogelijke stations, en ook de mogelijke sneltrein tussen Groningen-Stadskanaal, lijkt het GroenLinks daarom verstandiger om vooruit te kijken, en te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst.”