Meer bos en bomen in Groningen

De provincie Groningen start met een programma Bos en Hout. Men streeft naar uitbreiding van het huidige areaal bos van 7100 hectare met 750 hectare. Dat komt overeen met de doelstelling op dit punt (10%) van het landelijke klimaatakkoord. Daarnaast wordt er gestreefd naar uitbreiding van houtsingels, erfbeplantingen en lanen. Bij het kiezen van locaties zijn ‘water’ en het combineren met doelen op andere terreinen (economie, recreatie, klimaat, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw) richtinggevend. De Statenfractie van GroenLinks is blij met dit onderdeel van de klimaatadaptatie.

Het is goed dat er meer bomen en struiken komen. Boswandelingen zijn ontspannend en we zien dat steeds meer mensen de natuur intrekken. Dat is goed voor onze gezondheid. Bomen leveren ook andere voordelen op. Zo vangen ze CO2- en stikstof op, verhogen ze de biodiversiteit, houden ze water vast en leveren koelte en schaduw op. Wonen in groene wijken wordt door veel mensen als positief ervaren, wat te merken is aan de hogere huizenprijzen.

Spontane ontwikkeling van bossen
In het programma komt ruimte voor de spontane ontwikkeling van bossen. Dat is goed, want bossen die zich spontaan hebben ontwikkeld zijn ecologisch vaak sterker. Zo’n benadering vereist wel lef, want er staat dan niet meteen een bos: de toplaag wordt van de grond afgeschraapt en daarna moet de natuur het zelf doen. Dan is geduld vereist, want het duurt even voordat er bomen van een redelijk formaat staan. Om ervoor te zorgen dat het bos de tijd krijgt om zich te ontwikkelen, moeten er afspraken gemaakt worden, die ook in de verre toekomst nog bindend zijn. Niet een 10-jarenplan, maar een 50-jarenplan of zelfs langer.

Aanplant
Een deel van de bossen en lanen wordt aangeplant. GroenLinks vraagt zich af of er eisen worden gesteld aan de beplanting, zoals verschillende leeftijden van bomen, inheemse soorten en soorten uit de regio, en geen monotone beplanting. Als we kijken naar laanbomen, zijn deze vaak tegelijkertijd geplant, met rijenlang dezelfde bomen. Hier moeten we andere keuzes maken, want op deze manier zijn de bomen rond dezelfde tijd ‘op’. Hierdoor moeten er momenteel hele lanen bomen in één keer gekapt worden, maar dit hoeft zeker niet zo te zijn! Durf bomen langer te laten staan, want hoe ouder hoe beter. Een oude boom heeft veel meer biodiversiteit. Haal een enkeling ertussen uit als datvanwege veiligheid of ziekte echt nodig is. Plant de rij vervolgens aan met nieuwe bomen, het liefste van een andere soort. Op die manier wordt het landschap groener, sterker en diverser.

Doelen en plekken
In het programma Bos en Hout staan veel doelen en plekken die groener moeten worden, zoals bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom. Hier zijn we erg tevreden mee. Wat nog ontbreekt zijn groene schoolpleinen. De provincie kan dit samen met schoolbesturen en gemeenten oppakken, door samen de ambitie te stellen om alle schoolpleinen in één schoolperiode van 8 jaar te vergroenen. Op deze manier beschermen we leerlingen tegen hittestress, zorgen we ervoor dat zij zich beter kunnen concentreren op schoolwerk en hebben ze minder ruzie op het plein. Daarbij hebben we het nog niet eens over het voordeel dat de natuur dichter bij de leerling komt te staan.

Geld
Helaas worden de ambities niet ondersteund met een bijbehorende financiële dekking. Gezien de vele voordelen die bomen en struiken hebben en de grote transities waar we voor staan, is dat een gemiste kans. GroenLinks wil dat bij financiële meevallers dit programma vooraan in de rij staat, zodat het zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd. Anders blijft het bij het plukken van laaghangend fruit.

Nadja Siersema