In het bestuur van de provinciale afdeling Groningen zijn er meerdere vacatures. De zittingsduur van de voorzitter is verstreken. Zie voor een uitgebreide functieomschrijving de vacature. Daarnaast is er ruimte voor de benoeming van meerdere algemene bestuursleden.

De komende periode wordt het tijd om aandacht te schenken aan thema’s als permanente campagne, binden en boeien van jongeren, ledenbijeenkomsten en verbindingen blijven zoeken binnen en buiten de partij. Kortom het blijven bouwen aan de beweging GroenLinks! Uiteraard ondersteunt het provinciaal bestuur de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen komend voor jaar.

We streven er naar om een representatief bestuur te zijn. We moedigen daarom iedereen en dus ook vrouwen, jongeren en leden buiten de gemeente Groningen aan om te solliciteren.

Het provinciaal bestuur bestaat idealiter uit zeven leden. Bestuursleden worden door de provinciale ledenvergadering benoemd. Een bestuursperiode duurt twee jaren. De taken van het bestuur zijn onder meer:

  • Zorgen voor de interne en externe dialoog
  • Politiek personeelsbeleid
  • Organiseren verkiezingen
  • Vrijwilligers werven en binden
  • Conflictbeheersing
  • Je bent 4-8 uur beschikbaar per week (algemeen bestuurslid)

Procedure

Uiterlijk vrijdag 19 september (23.59 uur) moeten we je sollicitatie hebben ontvangen. Je ontvangt vervolgens een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met één of meerdere bestuursleden. Geschikt bevonden kandidaten worden door het bestuur voorgedragen in de provinciale ledenvergadering van 7 november. Bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering voor een periode van twee jaren. Onze regelementen kennen geen maximum aantal periodes.

Je kunt je sollicitatiebrief en c.v. sturen naar Gijs van der Kroef (Gijs.vdkroef@gmail.com). Ook als je vragen hebt kun je contact opnemen met Gijs via de e-mail of telefoon (06-13705440).