Niet tevreden over gasbesluit minister Kamp.

Onvoldoende, met die woorden reageert GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen op het door minister Kamp gepresenteerde gasbesluit voor het tweede halfjaar van 2015. Het is minder dan de 39,4 miljard kuub die in eerste instantie werd vastgesteld voor 2015 maar meer dan wat de collegepartijen in Groningen hebben afgesproken. Voor 2015 maximaal 27 miljard kuub gas. 

GroenLinks wil samen met de andere collegepartijen in Groningen de gaswinning zo snel mogelijk verlagen naar maximaal 12 miljard kuub per jaar. Veiligheid voor onze inwoners moet voorop staan zegt Statenlid Hendri Meendering. Dat is iets anders dan minder gaswinning door een zachte winter waar de minister nu over spreekt. 

Het winningsbesluit van minister Kamp roept nog veel vragen op. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de gaswinning in de kleine gasvelden. Het kan niet zo zijn dat hier nu meer gas gewonnen gaat worden, zoals wordt voorgesteld bij Saaksum en Blijham. 

Volgende week woensdag spreken zowel de tweede kamer als Provinciale Staten over het gasbesluit. Wat GroenLinks betreft  wordt ingezet op verdere verlaging van de gaswinning zoals is afgesproken in het collegeakkoord in combinatie met een versnelde transitie naar duurzame energie.