Nieuw Schadeprotocol, forse stap vooruit!

Het nieuwe schadeprotocol is er. Na eerste lezing kunnen we zeggen dat dit een grote stap voorwaarts is. Een minister die goed heeft geluisterd naar de input van de de regio. De NAM speelt geen rol meer in de contacten met de gedupeerden, geen vaste contourenkaart meer en de contra-expert en arbiter blijven in het systeem. We zijn blij dat maatschappelijke organisaties als het Gasberaad en de Bodembeweging positief zijn en worden beloond voor het harde werken in de afgelopen periode

"Maar we zijn er nog niet," zegt Statenlid Hendri Meendering. "Op korte termijn moet nu de organisatie worden opgetuigd, doel is dat dit op 19 maart gereed is. Voor ons blijft voorop staan dat schades snel en efficiënt afgehandeld moeten worden. We zijn benieuwd hoe de waardevermeerderingsregeling in het proces verwerkt gaat worden. Ook moet er nog veel duidelijk worden met betrekking tot de versterkingsoperatie.

We blijven dit volgen. Als deze minister doorgaat op de ingeslagen weg zien wij grote verbeteringen, die hopelijk mee gaan werken aan het herstel van vertrouwen in de overheidsinstanties op dit dossier. Morgen een nieuw belangrijk moment, het advies van de SODM (staatstoezicht op de mijnen) aan de minister over de hoogte van de gaswinning, wat ons betreft fors naar beneden!"