Nieuw schadeprotocol mijnbouwschade

Het nieuwe schadeprotocol met betrekking tot mijnbouwschade moet helder en transparant zijn en niet alleen kijken naar schadeherstel. Is er bijvoorbeeld sprake van een schade groter dan € 25.000,- dan niet alleen herstellen, maar indien mogelijk ook direct versterken als dit noodzakelijk is.

 

Idem voor de kleine schades. Op initiatief van GroenLinks zouden schades tot € 1.000,- sneller afgehandeld worden. ‘Tot tot op heden zien we hier niets van terug’, zegt Statenlid Hendri Meendering. Omdat we nu aan een nieuw protocol werken en meters willen maken moet de grens van een kleine schade worden verhoogd naar € 5.000,- en herstel door een zelf gekozen aannemer. ‘Melden en herstellen met direct resultaat’. 

GroenLinks wil ook wijzigingen in de structuur. Schadeherstel en versteviging vallen daarbij niet meer onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken, maar onder een ander ministerie, bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken of Wonen. Ook de uitvoering, nu belegd bij het CVW, moet volledig worden losgekoppeld van de NAM.

Tot slot de financiën. De NAM blijft financieel aansprakelijk, maar op grond van artikel 46 in de mijnbouwwet kan de exploitant van een mijnbouwwerk gedwongen worden om een zekerheid te stellen met betrekking tot te verwachten schade. GroenLinks zal nadrukkelijk hierop inzetten om op deze wijze het zo gewenste schadefonds vanuit de NAM te laten vullen, zodat zonder financiële discussie herstel en ook versterking kunnen plaatsvinden. 

Woensdag spreken Provinciale Staten over dit onderwerp, waarbij de inbreng van GroenLinks duidelijk is, los van de verlaging van de gaswinning en de energietransitie, een helder schadeprotocol, met korte lijnen en daadwerkelijk uitvoering van plannen.