Nieuwe Statenfractie geïnstalleerd

Vandaag, donderdag 28 maart, werden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. GroenLinks is met zes personen in Provinciale Staten van Groningen vertegenwoordigd. Op de foto staand van links naar rechts: Bas de Boer, Nienke Homan, Melissa van Hoorn, Arjen Nolles. Zittend: Stephanie Bennett, Hendri Meendering.